Denne vejledning omfatter centralvarmekedler, der
  • Har en maksimal indfyret effekt på 500 kW
     
  • Er konstrueret til forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler
     
  • Er manuelt eller mekanisk fyrede.

Bogen er nu i 4. udgave.

 

DBI. 32, Biobrændselsfyrede centralvarmekedler, kan købes hos DBI på telefon 36 34 90 00
Prisen er ca. kr. 300,00